نگاهی به ورزش و تغذیه

همه چیز را همگان دانند

برنامه روزانه هفته هفته
ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٦  

هفته هفتم                                                                             ٢٠٠٨/١٢/۶

 

قد: ۱۸۵ cm

وزن اولیه :۱۱۷ کیلوگرم                                           وزن جدید:١١٢ کیلوگرم

وزن مناسب : ۸۵ تا ۹۵ کیلو گرم

اضافه وزن: ٢٢ کیلوگرم                                           کاهش وزن: ۵ کیلوگرم

 

هدف: 1)دویدن ارام  ۲۰ دقیقه 2)کاهش وزن ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم

 

برنامه ورزشی  

  نرمش صبحگاهی پیاده روی دویدن رام
  ارام تند(ورزشی)
شنبه ١٠دقیقه    
یکشنبه        
دوشنبه        
سه شنبه        
چهار شنبه        
پنجشنبه        
جمعه        
         
مجموع        

 

 برنامه غذایی 

  6:30 الی 7 10 الی 10:30 1 الی 1:30 4 الی 4:30 8 الی 8:30 9:30 الی 10:30
  صبحانه 2 نهار 4 شام 6
شنبه شیر یک لیوان + نان و عسل
     
1شنبه          
2شنبه          
3شنبه            
4شنبه            
5شنبه            
جمعه