# برنامه_کاهش_وزن(تجربیات_شخصی)

دج هفته سوم

سلام به همه دوستان      برنامه ورزشی  ٧/٣/٢٠٠٩-١۴/٣/٢٠٠٩                     نرمش صبحگاهی برنامه ورزشى توضیحات       پیاده روی   ارام / تند دویدن  سایر موارد     شنبه    ١٠دقیقه ارام  ۵۵دقیقه ارام    ۶کیلومتر     یکشنبه  ١٠ دقیقه             دوشنبه  ١٠دقیقه  ١٠دقیقه ارام ۴۵دقیقه ارام ۶ دقیقه ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 9 بازدید

ج هفته پنجم

سلام به همه دوستان    برنامه ورزشی٣١/١/٢٠٠٩ - ٧/٢/٢٠٠٩                     نرمش صبحگاهی برنامه خودم       پیاده روی   ارام پیاده روی تند(ورزشی) دویدن رام     شنبه ١٠دقیقه  ٢٠دقیقه           یکشنبه ١٠دقیقه              دوشنبه  ----             سه شنبه  ۵دقیقه             چهار شنبه  -----             پنجشنبه               جمعه                               مجموع                                               برنامه غذایی                       6:30 الی 7 10 الی ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 7 بازدید

ج هفته سوم

سلام به همه دوستان    برنامه ورزشی١٧/١/٢٠٠٩ - ٢۴/١/٢٠٠٩                     نرمش صبحگاهی برنامه خودم برنامه 10 هفته ای       پیاده روی   ارام پیاده روی تند(ورزشی) دویدن رام     شنبه ---             یکشنبه ١٠دقیقه              دوشنبه ١٠دقیقه   ٢٠ دقیقه           سه شنبه ١٠دقیقه              چهار شنبه ١٠دقیقه              پنجشنبه  ١٠دقیقه             جمعه  ---                             مجموع                                               برنامه ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 6 بازدید

برنامه روزانه هفته هفته

هفته هفتم                                                                             ٢٠٠٨/١٢/۶   قد: ۱۸۵ cm وزن اولیه :۱۱۷ کیلوگرم                                           وزن جدید:١١٢ کیلوگرم وزن مناسب : ۸۵ تا ۹۵ کیلو گرم اضافه وزن: ٢٢ کیلوگرم                                           کاهش وزن: ۵ کیلوگرم   هدف: 1)دویدن ارام  ۲۰ دقیقه 2)کاهش ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 9 بازدید

برنامه روزانه هفته ششم

هفته ششم                                                                               ٢٠٠٨/١١/٢٩   قد: ۱۸۵ cm وزن اولیه :۱۱۷ کیلوگرم                                           وزن جدید:١١٢.۵ کیلوگرم وزن مناسب : ۸۵ تا ۹۵ کیلو گرم اضافه وزن: ٢٢.۵ کیلوگرم                                           کاهش وزن: ۴.۵ کیلوگرم   هدف: 1)دویدن ارام ۱۵ الی ۲۰ دقیقه ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 7 بازدید

برنامه روزانه هفته پنجم

هفته پنجم                                                                                   ٢٠٠٨/١١/٧   قد:  ۱۸۵ cm وزن اولیه :۱۱۷ کیلوگرم                                           وزن جدید:۱۱۳ کیلوگرم وزن مناسب : ۸۵ تا ۹۵ کیلو گرم اضافه وزن: ۲۳ کیلوگرم                                           کاهش وزن: ۴ کیلوگرم   هدف: 1)دویدن ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 8 بازدید