# برنامه_کاهش_وزن(تجربیات_شخصی)

دج هفته اول

سلام به همه دوستان    برنامه ورزشی  ٢١/٢/٢٠٠٩-٢٨/٢/٢٠٠٩                     نرمش صبحگاهی برنامه ورزشى توضیحات       پیاده روی   ارام / تند دویدن  سایر موارد     شنبه               یکشنبه               دوشنبه        یک ساعت پینگ پونگ       سه شنبه  ۵دقیقه حرکات کششی نرم             چهار ... ادامه مطلب
/ 48 نظر / 14 بازدید

ج هفته پنجم

سلام به همه دوستان    برنامه ورزشی٣١/١/٢٠٠٩ - ٧/٢/٢٠٠٩                     نرمش صبحگاهی برنامه خودم       پیاده روی   ارام پیاده روی تند(ورزشی) دویدن رام     شنبه ١٠دقیقه  ٢٠دقیقه           یکشنبه ١٠دقیقه              دوشنبه  ----             سه شنبه  ۵دقیقه             چهار شنبه  -----             پنجشنبه               جمعه                               مجموع                                               برنامه غذایی                       6:30 الی 7 10 الی ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 14 بازدید

ج هفته دوم

سلام به همه دوستان    برنامه ورزشی١١/١/٢٠٠٩ -١٧/١/٢٠٠٩                     نرمش صبحگاهی برنامه خودم برنامه 10 هفته ای       پیاده روی   ارام پیاده روی تند(ورزشی) دویدن رام     شنبه  --  ٣٠دقیقه           یکشنبه ١٠دقیقه              دوشنبه  ١٠دقیقه  ٢٠دقیقه           سه شنبه  ١۵دقیقه             چهار شنبه  ١۵دقیقه             پنجشنبه  ١٠دقیقه             جمعه    ١٠دقیقه                           مجموع                                               برنامه غذایی                       6:30 الی ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 16 بازدید

برنامه روزانه هفته ششم

هفته ششم                                                                               ٢٠٠٨/١١/٢٩   قد: ۱۸۵ cm وزن اولیه :۱۱۷ کیلوگرم                                           وزن جدید:١١٢.۵ کیلوگرم وزن مناسب : ۸۵ تا ۹۵ کیلو گرم اضافه وزن: ٢٢.۵ کیلوگرم                                           کاهش وزن: ۴.۵ کیلوگرم   هدف: 1)دویدن ارام ۱۵ الی ۲۰ دقیقه ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 15 بازدید

برنامه روزانه هفته چهارم

هفته چهارم                                                                                   ٢٠٠٨/١١/٧   قد: 185 cm وزن اولیه :117 کیلوگرم                                           وزن جدید:114 کیلوگرم وزن مناسب : 85 تا 95 کیلو گرم اضافه وزن: 24 کیلوگرم                                           کاهش وزن: ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 26 بازدید